Vítejte na stránkáchúčetní kanceláře SPONTE

Naše společnost byla založena v roce 1994 a za téměř dvaceti letou dobu působení v oblasti účetních služeb máme již dostatečné zkušenosti. Komplexní služby poskytujeme drobným živnostníkům, velkým firmám i občanům. Provádíme také dozor nad účetnictvím, které si firma zpracovává sama.

Sledujeme za Vás veškeré legislativní změny, které se týkají Vašeho podnikání. Služby poskytujeme formou externího zpracování, což firmám přináší úspory nákladů. Naši zaměstnanci se průběžně proškolují a odborně vzdělávají, aby byli schopni reagovat na neustále měnící se zákony.

Nabízíme maximální flexibilitu, moderní způsob práce, elektronické výstupy s možností jejich zasílání elektronickou poštou, tiskové sestavy na míru, Samozřejmostí je pro nás individuální přístup ke klientovi, jednání v souladu s jeho zájmy, spolehlivost a ochrana dat klienta. Zastupování klienta na úřadech státní správy. Za vykonanou práci ručíme smluvní garancí, pro případ škody máme sjednané pojištění u Kooperativy a.s. Dosud jsme neřešili žádné pochybení.

Služby

Vedení účetnictví (dříve podvojného)

 • zpracování účetních dokladů, hlavní knihy, účetního deníku, knihy pohledávek a závazků
 • karty dlouhodobého majetku
 • záznamní povinnost k DPH
 • účetní závěrka
 • členění účetnictví dle středisek, zakázek
 • daňové přiznání (DPH, daň z příjmu, daň ze závislé činnosti, silniční daň, daň z nemovitosti, daň darovací)
 • zpracování vnitropodnikových účetních směrnic
 • dálková správa dat
 • rekonstrukce účetnictví
 • možnost podílet se na upomínání dlužníků

Vedení daňové evidence

 • záznamní povinnost k DPH, kniha pohledávek a závazků
 • karty dlouhodobého majetku
 • účetní uzávěrka , daňové přiznání DPH, daň z příjmu, daň ze závislé činnosti, silniční daň, daň z nemovitosti, daň darovací
 • dálková správa dat
 • rekonstrukce daňové evidence

Účetní a ekonomické poradenství
optimalizace daňové povinnosti

 • optimální nastavení vašeho účetnictví v rámci platné legislativy
 • řešení jakýchkoli účetních problémů
 • registrace k ostatním daním
 • nákladové analýzy a cenové kalkulace, v oblasti bankovních úvěrů a zpracování podkladů, vedení mzdové agendy, personalistiky

Vedení mzdové agendy

 • kompletní zpracování mezd
 • zpracování měsíčních přehledů pro ČSSZ a ZP, evidence zaměstnanců u příslušných úřadů
 • roční zúčtování daně z příjmu
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou
 • zastupování klientů při kontrolách z ČSSZ a ZP

Ceník

Vedení účetnictví (dříve podvojného)

Zpracování účetnictví (podvojného)

 • paušální měsíční částka od 2000 Kč
 • při min.počtu dokladů možná sleva
 • Zpracování daňového přiznání a uzávěrku je účtováno jako 13.měsíc
 • Vyúčtování zálohové a srážkové daně (1x ročně) 500Kč
 • Zastupování při kontrolách na úřadech (FU, ČSSZ, ZP) zdarma

Zpracování daňové evidence

 • paušální měsíční částka od 1000Kč
 • při min.počtu dokladů možná sleva
 • Zpracování daňového přiznání a uzávěrka 2000Kč
 • Vyúčtování zálohové a srážkové daně (1x ročně) 500Kč
 • Zastupování při kontrolách na úřadech (FU, ČSSZ, ZP) zdarma

Zpracování daňového přiznání pro nepodnikatele od 250,- Kč


Zpracování mzdové agendy

 • evidence za 1 zaměstnance 200Kč
 • při vyšším počtu zaměstnanců možná sleva

Účetní poradenství

 • poradenství v naší kanceláři 400 Kč za hodinu
 • u klientů platící paušální částku zdarma

Správa nemovitostí

 • cena za každou bytovou jednotku od 102 Kč vč.DPH

Uvedené ceny jsou pouze orientační, konečná cena je stanovena dohodou, podle náročnosti zpracování.

Cenová nabídka - správa nemovitostí

Standardní služby zahrnuté do paušálu:

Za měsíční paušál 85,-Kč bez DPH (102,-Kč včetně DPH) za každou jednotku zajistíme následující služby:

 • archivace veškeré dokumentace související se spravovanými nemovitostmi
 • rozpočítávání finančních prostředků pro dodávky služeb a energií na jednotlivé uživatele bytů dle zákonných předpisů
 • vypracování výpočtových listů (předpisů měs. plateb domácnosti), jejich průběžné změny dle potřeb klientů – změny je možno nahlásit osobně, telefonicky nebo e-mailem
 • sledování veškerých finančních pohybů v zákonně vedeném účetnictví
 • zpracování měsíční účetní závěrky domu (na vyžádání)
 • měsíční předávání přehledné tabulkové zprávy o hospodaření klienta
 • vypracování vyúčtování ročních nákladů jednotlivým uživatelům bytů a ročních účetních závěrek celého subjektu
 • sledování termínů příchozích i odchozích plateb, zpracování faktur došlých a vydaných
 • vypracování příkazů k úhradě u došlých faktur, tyto buď předáváme předsedům k podpisu (osobním odběrem, poštou, e-mailem, faxem), nebo v případě přístupu k financím klienta přímo přikazujeme do banky
 • kontrola měsíčních plateb ze strany uživatelů bytů
 • měsíční upomínání neplatičů do 15. dne následujícího měsíce, případně příprava podkladů k žalobám
 • vypracování "Přiznání k dani z nemovitostí"
 • vypracování nabídek na pojištění nemovitosti
 • součinnost při likvidacích pojistných událostí
 • přebírání nemovitosti ve spolupráci s klientem
 • pomoc při vypracování smluv o užívání družstevních bytů, smluv nájemních a podnájemních ve prospěch spoluvlastníků nemovitostí, bytových družstev, jakož i ve prospěch jejich členů
 • aktualizace nájmů a ostatních plateb (na vyžádání klientem)

Kontakty

SPONTE, spol. s r. o.

Mánesova 291/2
779 00 OLOMOUC
Telefon: +420 585 221 528
Fax:+420 585 228 532
E-mail: info@sponte.cz
IČ: 60779501
DIČ: CZ60779501

Mgr.Radek Čada

Telefon: +420 585 221 528
Mobil: +420 603 576 011
E-mail: radek.cada@sponte.cz

Blanka Čadová

E-mail: blanka.cadova@sponte.cz

Ivana Lubojacká

Telefon: +420 585 228 532

Kde nás najdete

+420 585 228 532

Nabízíme komplexní služby v oblasti

 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • účetního a ekonomického poradenství
 • vedení mzdové agendy, personalistiky
 • rekonstrukce účetnictví
 • vedení správy nemovitostí